Ο δωδεκανησιακός Τύπος 1848 - 2008
Συμβολή στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Δωδεκανήσου: Διασπορά - Παραρτήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90781-5-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 119.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
30 x 21 εκ, 1,832 γρ, 440 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

[set τριών τόμων]

Ο τρίτος τόμος του Δωδεκανησιακού Τύπου (1848-2008) αναφέρεται στο δωδεκανησιακό τύπο της διασποράς και περιλαμβάνει και τα παραρτήματα. Το εισαγωγικό μέρος περιγράφει την ιστορική διαδρομή και τους λόγους στους οποίους οφείλεται η δημιουργία των δωδεκανησιακών κέντρων της διασποράς στα χρόνια της δουλείας, στην Αθήνα, στην Αίγυπτο, στην Αμερική και αλλού. Ακολουθεί η ιστόρηση κάθε κέντρου και των εντύπων που τα συνοδεύουν, τα οποία παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης τους. Το επόμενο μέρος αναφέρεται στους Δωδεκανήσιους εκδότες, διευθυντές και αρχισυντάκτες που εξέδωσαν μη δωδεκανησιακού περιεχομένου έντυπα, τα οποία και παρατίθενται. Τα παραρτήματα που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις ενώσεις τύπου δωδεκανησιακού ενδιαφέροντος, περίγραμμα του ισχύσαντος διαχρονικά νομικού καθεστώτος περί τύπου στη Δωδεκάνησο, τη βιβλιογραφία, τις βιβλιοθήκες, το γενικό ευρετήριο ονομάτων και δημοσιεύεται και ένα φωτογραφικό ένθετο, που περιλαμβάνει ιστορικά πρόσωπα του τύπου, τυπογράφους και τυπογραφεία και διαφημιστικές καταχωρίσεις στον τύπο αναφοράς, επιλεγμένες διαχρονικά.

Add: - Upd: