Ο Διγενής Ακρίτης Escorial και το ηρωικό τραγούδι του υιού του Ανδρονίκου
Κοινά τυπικά μορφολογικά στοιχεία της ποιητικής τους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-527-602-7
Αρμός, Αθήνα, 2010
Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 389 γρ, 173 σελ.
Περιγραφή

Τό περιεχόμενο του βιβλίου εντάσσεται στη γενικότερη προβληματική πού υπάρχει γύρω από το βυζαντινό δημοτικό τραγούδι καί το έπος `του Διγενή Ακρίτη`. Ειδικότερα καταπιάνεται με το πρόβλημα της ποιητικής σχέσης `του Διγενή Ακρίτη` Escorial με το ηρωϊκό τραγούδι `του υιού του Ανδρόνικου`. Βασιζόμενοι στη θεωρία της προφορικής σύνδεσης (oral composition) καί στους γενικότερους κανόνες πού διέπουν την ποιητική του δημοτικού τραγουδιού, μελετήσαμε τους κοινούς λογότυπους, τα κοινά γλωσσικά στοιχεία καί γενικά τα κοινά ποιητικά σημεία πού απαντούν τόσο στον Ακρίτη Ε όσο καί στίς παραλλαγές του ηρωϊκού τραγουδιού `του υιού του Ανδρόνικου`. Μέσα απ` αυτό το πρίσμα είδαμε τόσο το κείμενο του χειρογράφου Escorial όσο καί τίς παραλλαγές του τραγουδιού `του υιού του Ανδρόνικου`.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]