Ο αυτοκράτωρ Ιωάννης Τσιμισκής και η βυζαντινή εποποιΐα
Εξαντλημένο
Βεργίνα, Αθήνα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.37 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 25 εκ., 351 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:21:16