Ο αυτοκράτωρ Ιωάννης Τσιμισκής
Και η βυζαντινή εποποιΐα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-469-784-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.47 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
13 x 21 εκ., 341 γρ.
Περιγραφή

Ο Ιωάννης Τσιμισκής υπήρξε ένας από τους πιο ένδοξους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, αν και έμεινε στην εξουσία έξι μόλις χρόνια. Εκπροσώπησε τη μακεδονική δυναστεία, αν και ήταν αρμενικής καταγωγής και συνέδεσε το όνομά του με το Άγιο Όρος, αν και κατά την άνοδό του στην εξουσία αντιμετώπισε τη μήνι του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και της απαγόρευσης εισόδου στην εκκλησία, λόγω της στυγερής δολοφονίας του θείου του Νικηφόρου Φωκά, με τη συνέργεια της ερωμένης του Τσιμισκή και συζύγου του Φωκά, Θεοφανώς. Η σύντομη βασιλεία του Ιωάννη Τσιμισκή υπήρξε εξίσου ένδοξη με εκείνη του προκατόχου του: οι δύο σφετεριστές αυτοκράτορες και ακούραστοι στρατηλάτες έδωσαν το στίγμα τους σε μια περίοδο ακμής του Βυζαντίου.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:21:16