Ο άνθρωπος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-339-332-0
Κορφή, Αθήνα, 4/2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 267 γρ., 162 σελ.
Περιγραφή

Στη δεύτερη αυτή έκδοση ουσιαστικά προστέθηκε η χριστοκεντρική ανθρωπολογία, όπου τονίζεται ακόμα περισσότερο η μεγάλη της θείας σαρκώσεως οικονομία, στη χαρά, την ειρήνη, και την ολοκλήρωση της ανθρώπινης ζωής. Όποιος θέλει γρηγορότερα να ατενίσει από το «εδώ» το «εκεί» και έλκεται εντονότερα από «το λόγο των εσχάτων» μπορεί να μελετήσει ανεξάρτητα τη χριστοκεντρική ανθρωπολογία.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΣΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΨΥΧΗ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΑΝ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00