Νεοφώτιστοι Φλώρινας
Το μετέωρο βήμα μιας παρέμβασης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-339-334-4
Κορφή, Αθήνα, 7/2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 689 γρ., 307 σελ.
Περιγραφή

Όταν πριν από είκοσι χρόνια πρωτοήρθα σε επαφή με του `Νεοφώτιστους` της Φλώρινας, με τους `τζαμπατζήδες`, τότε που παζαρεύαμε άλογα και μουλάρια ως δασεργάτες - αγωγιάτες, ούτε για μια στιγμή δε πέρασε απ` το μυαλό μου ότι θα ερχόταν ώρα που θα ασχολιόμουν σοβαρά με την περίπτωσή τους, με τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις παρεμβάσεις, που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, κύρια από τον τότε Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνο Καντιώτη, για την κοινωνική ένταξή τους. Κάποτε, όμως λειτούργησαν ως μισγάγκεια από τη μια το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα και από την άλλη οι θεολογικές ανησυχίες και, καθώς αύξαιναν οι σχέσεις αλληλογνωριμίας με τους `Νεοφώτιστους`, προέκυψε στο τέλος τούτη εδώ η εργασία, όπου καταβάλλεται προσπάθεια να ανιχνευθεί το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, να αναζητηθούν οι αιτίες του, ειδικότερα στην περίπτωση των Τσιγγάνων, να αντιληφθούμε τον τρόπο και τις αντιδράσεις τους, να αναδειχθούν οι στάσεις της `άλλης` κοινωνίας απέναντί τους, το υπόβαθρο αυτών των συμπεριφορών, να κατανοηθούν όλες οι προσπάθειες και παρεμβάσεις του Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνου Καντιώτη για τον εκχριστιανισμό και την κοινωνική ενσωμάτωση της ομάδας των Τσιγγάνων που κατοικούσε στις παρυφές της Φλώρινας, τελικά, να ολοκληρωθεί μια μελέτη για την Θεολογία του Κοινωνικού Αποκλεισμού! Εξ άλλου, προσωπικά έχω την πεποίθηση, ότι όσα λαμβάνουν χώρα και διαμείβονται στην περίπτωση των `Νεοφώτιστων` της Φλώρινας αφορούν όλους σχεδόν τους Τσιγγάνους της πατρίδας μας, και ίσως όχι μόνο αυτούς!


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α΄ ΜΕΡΟΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Οι Τσιγγάνοι της Φλώρινας και η παρέμβαση του Μητροπολίτη κ. Αυγουστίνου Καντιώτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
2.1. Μεθοδολογία
2.2. Τεχνικές συλλογής των στοιχείων-δεδομένων
2.3. Η σημερινή εικόνα του Συνοικισμού των Νεοφώτιστων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η εκτίμηση της πραγματικότητας από τους Τσιγγάνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η εκτίμηση της πραγματικότητας από την τοπική κοινωνία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ρατσισμός - Ρατσιστική φρασεολογία
Β΄ ΜΕΡΟΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινωνικός αποκλεισμός - Πολιτιστική προσέγγιση - Θεωρητικό υπόβαθρο των παρεμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θεολογική θεώρηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των παρεμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης μητροπολιτικής παρέμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σχέση του θεωρητικού πλαισίου της προκείμενης παρέμβασης με τις συντελεσθείσες αλλαγές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00