Νέοι δρόμοι για τη δημοκρατική πολιτική σκέψη
Κριτική παρουσίαση του πολιτικού στοχασμού του Κορνήλιου Καστοριάδη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-312-7
Θεμέλιο, Αθήνα, 10/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 511 γρ., 325 σελ.
Περιγραφή

Η κριτική παρουσίαση του πολιτικού έργου ενός σημαντικότατου και καθολικού στοχαστή του δραματικού 20ου αιώνα, του Κορνήλιου Καστοριάδη, είναι η αφετηρία αυτού του δοκιμίου. Ο πολιτικός στοχασμός του μας εντάσσει σε ένα ρεύμα δημοκρατικής έμπνευσης και πράξης, μας τοποθετεί ευθύς εξαρχής στην κίνηση της σκέψης. Μας επιβάλλει έτσι να σκεφτούμε, με τα δικά μας πλέον μέσα, την πραγματική κατάσταση των σημερινών δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών - όπου εντάσσεται και η ελληνική κοινωνία -, τις οποίες χαρακτηρίζει η όλο και πιο έκδηλη απουσία νοήματος· διάγνωση που οφείλουμε στον μεγάλο στοχαστή. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00