Νεοελληνική διαλεκτολογία
Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2001, Μέγαρον της Ακαδημίας Αθηνών
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-85471-1-7
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,078 γρ, 545 σελ.
τ. 4
Περιγραφή

[...]Το Δ` Δειθνές Διαλεκτολογικό Συνέδριο οργαν`ωθηκε με τη χορηγία της Ακαδημίας Αθηνών και σε συνεργασία με την Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας ως κατακλείδα της εθνικής συμμετοχής του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας στον εορτασμό του έτους Ευρωπαϊκών Γλωσσών 2001.
[...]Το συνέδριο είναι πολύπλευρα συμβολικό. Το θέμα του αφορά τις ελληνικές διαλέκτους Ίμβρου, Τενέδου, Μικράς Ασίας και Πόντου, δηλαδή γλωσσικές μορφές της ελληνικής γλώσσας που δεν ανήκουν πλέον στο ελληνικό κράτος. Το επιστημονικό αυτό αφιέρωμα στις ελληνόφωνες, προσφυγικές σήμερα, διαλέκτους και ιδιώματα, δεν έχει σκοπό να ανακινήσει εμπάθειες, αλλά να μελετήσει γλωσσικά θέματα που σήμερα εν ονόματι μιας παγκόσμιας ομοφωνίας αποσιωπούνται. Κάθε γλώσσα έχει την επίσημη μορφή της που είναι θεσμοθετημένη για λόγους επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Πέρα από αυτή τη μορφή έχουμε τις τοπικές προφορικές μορφές συνήθως γεωγραφικού ή κοινωνικού χαρακτήρα και τέλος έχουμε την μορφή του ατομικού ύφους καθενός πολίτη. Όλες οι μορφές απαρτίζουν αυτό που ονομάζουμε νεοελληνική γλώσσα. Το να μελετούμε μονόπλευρα τη μια ή την άλλη μορφή επιφέρει ζημιά στην ίδια τη γλώσσα.[...]
(Ελευθερία Γιακουμάκη, γλωσσολόγος, ερευνήτρια Α` βαθμ. διευθύντρια του Κέντρου Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών)(Από το εναρκτήριο λόγο του συνεδρίου)