Νεανικές αναζητήσεις
Ζητήματα πίστεως
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98655-0-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 404 γρ, 283 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η εφηβεία αποτελεί ένα σπουδαίο στάδιο στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι έφηβοι, καθώς αναπτύσσουν έντονα τη λογική τους σκέψη, κατακλύζονται από πολλά και ποικίλα ερωτήματα και αναζητήσεις για το νόημα της ζωής και του κόσμου. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε ζητήματα πίστεως. Θα ακολουθήσουν και δύο άλλα βιβλία αφιερωμένα σε ζητήματα χριστιανικής λατρείας και πνευματικής ζωής. Ο συγγραφέας τόλμησε τη σύνταξη του κειμένου αυτού από πόνο για τη νεότητα και με την προσδοκία να βοηθηθούν οι νέοι μας στις πνευματικές τους αναζητήσεις.
Το σύνολο των αναζητήσεων-ερωτήσεων καλύπτουν ένα μικρό φάσμα του συνόλου των αναζητήσεων των νέων. Οι απαντήσεις αποτελούν μια διακινδύνευση και δε φιλοδοξούν να καλύψουν πλήρως το εύρος και το βάθος των διαπραγματεύσιμων θεμάτων, αλλά να δώσουν ένα έναυσμα σκέψης και προβληματισμού. Το κάθε θέμα, για να διευκρινισθεί σφαιρικά, χρειάζεται ολόκληρο βιβλίο.
Ο κεντρικός κορμός των ερωτήσεων προέρχεται από την ενασχόληση του συγγραφέα με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε Λύκεια και Γυμνάσια, από τη διδασκαλία του σε Κατηχητικά Σχολεία και Κατασκηνώσεις και από την επικοινωνία του με του νέους στο Μυστήριο της Εξομολόγησης. Το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από τις συλλογές νεανικών ερωτημάτων από τους εκλεκτούς θεολόγους καθηγητές π. Ανδρέα Κονάνο και κ. Στέργιο Μπούγια.
[...]
(από την εισαγωγή του βιβλίου)