Νέα ένδεια και αρωγή
Συρρίκνωση της αγοράς εργασίας και κοινωνικές πολιτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-0089-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.11 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 108 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00