Μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου
Αρχιτεκτονικές μελέτες και έργα του οργανισμού πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-0473-8
Ελληνική, Νέα
€ 59.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
23 x 23 εκ, 2,493 γρ, 893 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτό, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκκαθάρισης του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 και με απόφαση του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, παρουσιάζεται σε συνοπτική μορφή η πολιτική χώρου που ακολούθησε ο ΟΠΠΕ Θ’97. Πρόκειται για ένα συνεκτικό και σπάνιο, αν όχι μοναδικό μέχρι το Πρόγραμμα για την «Αθήνα 2004», για τα ελληνικά δεδομένα, αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό πείραμα, η σύλληψη, η μελέτη και η υλοποίηση του οποίου έγινε στο μεγαλύτερο μέρος του κατά το διάστημα 1995 - 1997 από τον ΟΠΠΕ Θ’97, με σχεδόν αποκλειστική χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι επεμβάσεις αφορούν σε ένα μεγάλο αριθμό από μικρά και μεγαλύτερα διακεκριμένα έργα ή ομάδες έργων, που συμπλήρωσαν την πολιτιστική υποδομή της πόλης, προστάτευσαν και ανέδειξαν το μνημειακό της πλούτο, αποκατέστησαν κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, αναδιοργάνωσαν το αστικό τοπίο και, εντέλει, την ίδια τη γεωγραφία του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Πρόλογοι
Σημείωμα του επιμελητή
Περιεχόμενα
1. Η αρχιτεκτονική της πόλης
2. Οι πύλες της πόλης
3. Η επέκταση του μητροπολιτικού χώρου
4. Μείζονες αστικές αναπλάσεις
5. Η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης
6. Κτίρια πολιτιστικής υποδομής
7. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί
Παραρτήματα