Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7498-53-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 256 σελ.
Περιγραφή

Όσα έχω εκθέσει αποτελούν, νομίζω, το γενικό περίγραμμα των ενασχολήσεων του Ν. Σβορώνου με τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες: ωστόσο οι περισσότεροι για τους οποίους κλήθηκε να μιλήσει υπερβαίνουν την τοπικότητα: απολύτως ο Σπ. Ζαμπέλιος, μερικότερα ο Α. Βαλαωρίτης και ο Α. Σικελιανός, στους οποίους η γενέτειρα υπάρχει ως υπερβατικός λόγος. Ο Σβορώνος τους θεωρεί μέσα από το πρίσμα της υπερτοπικότητας ως φορείς ιδεολογιών, πέραν από το σπερματικό αυτόχθονα λόγο. Ξεφεύγει από τη συνάφεια αυτή ένα βιωματικού χαρακτήρα κείμενο, εκείνο που αναφέρεται στην ανάγνωση στις ώρες της καθιστικής δουλειάς, του Ερωτόκριτου. Προκαλεί ζητήματα σχετικά με την ανασηματοδότηση της παιδικής, εμβολισμένης από τη μεταγενέστερη λόγια γνώση. Για να δοθεί απάντηση σ` αυτό το ερώτημα, χρειάζεται μια έρευνα φιλολογική που δεν έχω κάμει. Θα πω μόνο ότι στο κείμενο αυτό υπόκειται μια νοσταλγία, η νοσταλγία των παιδικών χρόνων, που γίνεται νοσταλγία του τόπου. Μπορώ προσωπικά να μαρτυρήσω ότι η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, αναδυόταν μέσα του στα χρόνια της αναγκαστικής ξενιτιάς ως ψυχικό τοπίο και ως χαρακτηριολογία - με συνειδητές μάλλον εξιδανικεύσεις του πραγματικού· ίσως γιατί στο βάθος ο Νίκος Σβορώνος ήταν ποιητής. (...)

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Περιέχονται τα κείμενα:
- Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, "Πρόλογος"
- Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Εισαγωγικό σημείωμα"
- Θωμάς Π. Κατωπόδης, "Η οικογένεια του Νίκου Γ. Σβορώνου"

Μελετήματα για τη Λευκάδα και τους Λευκαδίτες

1. Έγγραφα αναφερόμενα εις τους εν Λευκάδι κλέφτας και αρματολούς
2. Χίοι πρόσφυγες εν Λευκάδι
3. Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος
4. Ο Βαλαωρίτης ιστορικός. Απλές σκέψεις ξαναδιαβάζοντας το έργο του
5. Για τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
6. Προτάσεις για τη μελέτη της ιδεολογίας του Σικελιανού
7. Ο απόηχος της Κρητικής Λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση της Λευκάδας
8. Νέες έρευνες για το Δημοτικό τραγούδι

Αναθυμήσεις της Λευκάδας
1. "...Εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα..."
2. "Δεν κάνω Ιστορία επ` ευκαιρία"

Πρώτες δημοσιεύσεις
Φωτογραφίες του Ν. Γ. Σβορώνου με Λευκαδίτες (1976-1986)
Κώστας Γ. Τσικνάκης, "Εργογραφία και Βιβλιογραφία Νίκου Γ. Σβορώνου"
Α`. Εργογραφία και κριτικές για τα δημοσιεύματα
Β`. Βιβλιογραφία για τη ζωή και το έργο του
Γ`. Νεκρολογίες
Δ`. Σχόλια στον αθηναϊκό Τύπο για το βιβλίο του Histoire de la Grece Moderne (1953)
Ε`. Η συζήτηση για το βιβλίο του Το Ελληνικό Έθνος και η διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού (2004)

Ευρετήρια
- Ευρετήριο Εργογραφίας και Βιβλιογραφίας
- Ευρετήριο Εισαγωγικών κειμένων, Μελετημάτων και Αναθυμήσεων της Λευκάδας

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-10-07 12:49:56