Μεγάλο ιατρικό λεξικό Larousse υγείας
Τόμος : ΚΑΠΟΖΙ-ΚΟΧ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-006-8
Πεδίο, Αθήνα, 2012
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 εκ, 160 σελ.
τ. 7