Μεγαλιθικές μπαλάντες
Σε ορεινές δασονησίδες, ξέσματα και περιτμήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-386-8
Τυπωθήτω, Αθήνα, 3/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
25 x 16 εκ, 102 γρ, 24 σελ.
Περιγραφή

Χάρτης είναι η φώτιση που χαρίζει η τυφλότητα
Χάρτης είναι τα σήματα Μορς στο αχανές διάστημα
Χάρτης είναι οι αραιές νεφώσεις στα Απαλάχια Όρη
Χάρτης είναι η μουσούδα του σκύλου που οσμίζεται
την αγωνία στα βαθύσκια ξέφωτα των δύσβατων
μαιάνδρων που ελίσσονται ως προς τον πιο μακρινό προορισμό
Χαρτής είναι ο πυξιδοφόρος άγγελος της Ειμαρμένης.