Μαρμάρινες κρήνες της Τήνου
Κυκλοφορεί
Ερίννη, Αθήνα, 10/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 18 εκ, 160 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο δημοσιεύονται 86 μαρμάρινες κρήνες της Τήνου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εμπεριστατωμένα σχόλια για κάθε μία από αυτές. Αναδεικνύονται έτσι δύο χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού: η αφθονία των πηγών, που από τα αρχαία χρόνια τού έδωσε την προσωνυμία "Υδρούσα", και η τέχνη του μαρμάρου, που το κατέστησε το μεγαλύτερο κέντρο της νεοελληνικής μαρμαρογλυπτικής. Ιστορικές και λαογραφικές πληροφορίες, αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις, μορφολογικές και τεχνοτροπικές αναφορές, "ζωντανεύουν" τις κρήνες και τους άγνωστους ή εντοπισμένους τεχνίτες τους. Προτάσσεται εισαγωγή για τη θέση και τη σημασία τής κρήνης στην οικιστική και κοινωνική οργάνωση του νησιού, τους αρχιτεκτονικούς τύπους της, τις λαϊκές δοξασίες και πράξεις που συνδέονται με αυτήν, τους συμβολισμούς τού διακόσμου. Στο τέλος παρατίθεται επιλογή γενικής και ειδικής βιβλιογραφίας.

Add: - Upd: