Μακροοικονομική
Macroeconomics (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιμέλεια κειμένου: Νίκας, Χρήστος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6647-30-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 4/2006
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 96.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 25 εκ., 1,771 γρ., 687 σελ.
Περιγραφή

Εκτός όμως από το προσωπικό στυλ γραφής που στην περίπτωση του Blanchard είναι πραγματικά συναρπαστικό, η διάταξη και τα περιεχόμενα της ύλης αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για το βιβλίο αυτό. Πιο συγκεκριμένα:
· Η διάκριση ανάμεσα στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Η σύγχρονη μακρο-οικονομική θεωρία δίνει έμφαση στη μακροχρόνια περίοδο (όπου οι τάσεις παρακολουθούνται σε επίπεδο δεκαετίας) λόγω της σημασίας του ζητήματος της οικονομικής ανάπτυξης. Η παραδοσιακή θεωρία εστιάζει στους επιχειρηματικούς κύκλους οπότε δίνει έμφαση στη βραχυχρόνια.
· Ανάπτυξη. Το παρόν εγχειρίδιο ενσωματώνει τη σύγχρονη θεωρία της ανάπτυξης στο περιεχόμενό του. Η ανάπτυξη επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο περισσότερο απ’ ότι οι κυκλικές διακυμάνσεις γεγονός που τα άλλα εγχειρίδια συχνά παραγνωρίζουν.
· Κάλυψη του Κεϋνσιανού υποδείγματος. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν υποχρέωσή τους να διδάξουν λεπτομερώς το υπόδειγμα αυτό.
· Έμφαση στις σχολές μακρο-οικονομικής σκέψης. Για πρώτη φορά σε προπτυχιακό εγχειρίδιο υπάρχει σύνοψη των συνεισφορών των ιερών τεράτων της μακρο-οικονομικής σκέψης. Οι μακρο-οικονομικές αντιπαραθέσεις πρέπει να αναδεικνύονται και δεν αποσιωπούνται. (Χρήστος Νίκας)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:03