Μακροοικονομική
Macroeconomics, 5th edition (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιμέλεια κειμένου: Νίκας, Χρήστος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-346-1
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 4/2012
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 119.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 25 εκ., 800 σελ.
Περιγραφή

Γράφοντας το βιβλίο αυτό είχα δυο στόχους:
- Να αποκαταστήσω μια άμεση επαφή με τα τρέχοντα μακροοικονομικά γεγονότα.
Αυτό που κάνει τη μακροοικονομία συναρπαστική είναι το φως που ρίχνει στο τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, από την εισαγωγή του Ευρώ στη Δυτική Ευρώπη, στα μεγάλα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ στην οικονομική άνοδο της Κίνας. Τα γεγονότα αυτά -και πολλά άλλα- περιγράφονται στο βιβλίο αυτό, όχι σε υποσημειώσεις αλλά μέσα στο κείμενο ή σε λεπτομερή πλαίσια. Κάθε πλαίσιο δείχνει το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό που έχεις μάθει για να κατανοήσεις τα γεγονότα αυτά. Η πεποίθησή μου είναι ότι τα πλαίσια αυτά όχι μόνο δίνουν `ζωή` στα μακροοικονομικά αλλά επίσης ενισχύουν τα μαθήματα από τα υποδείγματα, κάνοντάς τα πιο συγκεκριμένα και ευκολότερα στη σύλληψή τους.
- Να δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα των μακροοικονομικών.
Το βιβλίο είναι δομημένο πάνω σε ένα βασικό υπόδειγμα, ένα υπόδειγμα που διαγράφει τα επακόλουθα των συνθηκών ισορροπίας σε τρεις ομάδες αγορών: στην αγορά αγαθών, στις αγορές χρήματος και στην αγορά εργασίας. Ανάλογα με την έκδοση που έχετε στα χέρια σας, τα μέρη του υποδείγματος που είναι σχετικά με τη έκδοση αναπτύσσονται πιο λεπτομερειακά ενώ τα άλλα μέρη απλοποιούνται ή παραμένουν στο παρασκήνιο. Το βασικό όμως υπόδειγμα είναι πάντοτε το ίδιο. Με τον τρόπο αυτό θα δείτε τα μακροοικονομικά σαν ένα συναφές σύνολο και όχι σαν μια συλλογή υποδειγμάτων. Και θα είστε σε θέση να καταλάβετε όχι μόνο τα παρελθόντα μακροοικονομικά γεγονότα αλλά επίσης και εκείνα που θα εκτυλιχθούν στο μέλλον.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ
Μια περιήγηση στον κόσμο
Μια περιήγηση στο βιβλίο
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
Η αγορά αγαθών
Αγορές χρήματος
Αγορές αγαθών και αγορές χρήματος: το υπόδειγμα IS-LM
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
Η αγορά εργασίας
Συνδυάζοντας όλες τις αγορές μαζί: το υπόδειγμα AS-AD
Φυσιολογικό ποσοστό ανεργίας και καμπύλη Phillips
Πληθωρισμός, οικονομική δραστηριότητα και ονομαστική αύξηση προσφοράς χρήματος
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
Τα δεδομένα της ανάπτυξης
Αποταμίευση, κεφάλαιο, συσσώρευση και προϊόν
Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη
Τεχνολογική πρόοδος: βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδος
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Προσδοκίες: Τα βασικά εργαλεία
Αγορές χρήματος και προσδοκίες
Προσδοκίες, κατανάλωση και επενδύσεις
Προσδοκίες, παραγωγή και πολιτική
Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άνοιγμα στις αγορές αγαθών και χρήματος
Η αγορά αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία
Προϊόν, επιτόκιο και συναλλαγματική ισοτιμία
Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Οικονομικές κρίσεις και υφέσεις
Υψηλός πληθωρισμός
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο αυτοί που διαμορφώνουν πολιτική;
Νομισματική πολιτική: ανακεφαλαίωση
Δημοσιονομική πολιτική: ανακεφαλαίωση
Επίλογος: η ιστορία των μακροοικονομικών
Η παγκόσμια κρίση

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:03