Μακεδονισμός
Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8326-28-6
Έφεσος, Αθήνα, 7/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 34 εκ., 1,865 γρ., 229 σελ.
Περιγραφή

Με την πράξη της ιδρύσεώς του και με όλες τις μετέπειτα πράξεις του υπό όλες τις πολιτειακές μορφές του, από το 1944 έως σήμερα το 2007, το κράτος των Σκοπίων θεμελιώνεται στο κρατικό ολοκληρωτικό ιδεολόγημα του «μακεδονισμού», το οποίο κατασκευάζει την εθνική υπόσταση και την «ιστορική» αποστολή τόσο του Κράτους όσο και του σλαβικού τμήματος του πολυεθνικού του πληθυσμού. Ευθύς εξαρχής το ιδεολόγημα κηρύσσεται ως ιερό δόγμα, μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ούτε συζήτηση, και ασκείται με όλα ανεξαιρέτως τα διαθέσιμα μέσα του Κράτους που μέχρι το 1991 επί μισόν αιώνα τελούσε καταναγκαστικά υπό ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς, όπου η Αλήθεια «είναι μία», είναι Απόλυτη και είναι ύψιστο ζήτημα «κρατικής ασφάλειας». Κάθε ενδεχόμενος «αιρετικός» γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα εξοντωθεί. (. . .) Όλες οι διακηρύξεις όλων των κυβερνήσεων προς τη διεθνή κοινότητα, μετά το 1991, υποστηρίζουν ότι, αν τυχόν μετριασθεί κατ’ ελάχιστον το εν λόγω κρατικό δόγμα του «μακεδονισμού», όπως αποτυπώνεται εμβληματικά στην μονοπωλιακή ονομασία «Μακεδονία», θα απειληθεί θανάσιμα η υπόσταση αυτού του Κράτους και του Λαού του. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-11-22 12:42:31