Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ λυκείου
Συναρτήσεις, στατιστική, πιθανότητες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7145-82-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 320 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο πάνω σε:
Συναρτήσεις - Στατιστική - Πιθανότητες
Γράφτηκε σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε κάθε μαθητή και παρέχει σημαντική βοήθεια στον καθηγητή.
Όλη η θεωρία έχει δοθεί με μορφή ερώτησης-απάντησης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ουσιαστικών Παρατηρήσεων και σειρά Ασκήσεων Υποδειγματικά Λυμένων, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να νιώσει την αίσθηση της γνώσης.
Περιέχεται μεγάλος αριθμός Ερωτήσεων Κατανόησης, δηλαδή ερωτήσεων του τύπου Σωστό - Λάθος, Πολλαπλής επιλογής, Αντιστοίχισης, Διάταξης και Συμπλήρωσης με τις απαντήσεις τους στο τέλος του βιβλίου.
Επίσης, δίνεται μεγάλος αριθμός Ασκήσεων για λύση με τις απαντήσεις τους για την εξάσκηση των μαθητών.
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν Κριτήρια Αξιολόγησης με σκοπό τον έλεγχο των γνώσεων του μαθητή.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00