Λογοτεχνική γεωγραφία
Τόποι, πόλεις, άνθρωποι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-501-248-9
Μεταίχμιο, Αθήνα, 1/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.41 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
248 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-07-22 14:52:16