Λάμδα: Λογισμικό ανίχνευσης μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8191-48-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ψηφιακό, CD-ROM