Κύπρος: νησί του πάθους και των μαρτυρίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-503-395-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 243 γρ., 190 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00