Κρουσταλάγματα
Διηγήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98921-0-0
Πηλός, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 340 γρ, 262 σελ.
Περιγραφή

"... Το διήγημα, ένα από τα βασικά είδη της αφηγηματικής πεζογραφίας, χαρακτηρίζεται από έναν
ιδιόμορφο συνδυασμό, αυτό της λιτότητας ως προς την έκταση και της πυκνότητας, τόσο ως προς το γλωσσικό, όσο και ως προς το αφηγηματικό περιεχόμενο. Ο βαθμός δυσκολίας έγκειται,
στο να κατορθώσει ο διηγηματογράφος να περάσει από το ειδικό, δηλαδή από την εξιστόρηση
κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος, στο γενικό, που είναι η ψυχογράφηση του πρωταγωνιστή και των ηθικών ή κοινωνικών παραμέτρων που τον επηρεάζουν. Πράγμα που προϋποθέτει, σωστή αρχιτεκτονική διάρθρωση στο κείμενο και ευγλωττία στη χρήση της γλώσσας...."

(Απόσπασμα από ομιλία του συγγραφέα σε λογοτεχνική εκδήλωση)