Κριτική φιλοσοφία και λογική των θεσμών
Έρευνες για την πολιτική φιλοσοφία του Καντ
Untersuchungen zur politischen Theorie von Immanuel Kant (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-05-0986-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 14.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 19 εκ., 226 σελ.
Περιγραφή

Παραδόξως, ενώ ο Κ. Ψυχοπαίδης θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος εν ζωή νεοέλληνας φιλόσοφος, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο κοινωνικό επιστήμονα. Το έργο του όντως μελετά τόσο κοινωνικούς θεωρητικούς με φιλοσοφικό τρόπο όσο και φιλοσόφους υπό κοινωνικό πρίσμα. Έτσι η μελέτη του για τον Καντ έχει προεκτάσεις για την κοινωνική θεωρία. Μάλιστα η σημασία του Καντ, εισηγητή της κριτικής φιλοσοφίας, είναι καθοριστική σ` αυτό το επίπεδο, αφού με βάση αυτόν ορίζεται η κριτική στάση που απαιτεί η κοινωνική θεωρία. Μέσω αυτού μπορούμε, πρώτα πρώτα, να υπερβούμε τον σχετικισμό, την άποψη ότι "όλα είναι σχετικά", που αναχαιτίζει κάθε κριτική. Αυτή η άποψη είναι φυσικό να κυριαρχεί στη σύγχρονη κοινωνία, αφού αφοπλίζει την κριτική εναντίον της. Αλλά δεν είναι φυσικό να την ασπάζονται οι κοινωνικοί επιστήμονες, αφού έτσι δέχονται την κυρίαρχη ιδεολογία και άρα, παύουν να είναι επιστήμονες. Η συμβολή του Καντ ανιχνεύεται εδώ με αφετηρία την πολιτική σκέψη του. Κατ` αυτόν, οι όροι για την ύπαρξη μιας ελεύθερης κοινωνίας φανερώνονται όταν εξετάζουμε πώς πραγματώνονται οι θεσμοί, γιατί αυτό δείχνει και πώς θα όφειλαν να διορθωθούν για να μην καταργεί η κοινωνία την ελευθερία που η ίδια προϋποθέτει. Αντίθετα με μια διαδεδομένη άποψη, η θέσπιση του κοινωνικού δεσμού δεν παραμένει αυθόρμητη. Είναι πάντα μια αυτό-δέσμευση, που έχει ως προϋπόθεση την ελευθερία όσων δεσμεύονται. Αυτό ισχύει και όταν η πραγματικότητα αίρει την ελευθερία. Λ.χ. η ιδιοκτησία προϋποθέτει την ελευθερία παρόλο που την καταστρατηγεί στην πράξη. στην αυτό-δέσμευση στηρίζεται έτσι και η γνώση της κοινωνίας και η κριτική της.

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΤ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΦΟΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΜΙΑΣ ΕΛΛΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Α΄. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
1. Η καντιανή θεωρία της κοινωνίας και το πρόβλημα της εφαρμογής γενικών κανόνων στην κοινωνική πραγματικότητα- 2. Θεωρία, πράξη και διαλεκτική στην καντιανή πολιτική θεωρία. - 3. Η τελεολογική μέθοδος και η ιδέα ενός συντάγματος - 4. Θεμελίωση του πράττειν και δομή του Λόγου. - 5. Ιδεολογία, φαινομενικότητα, θεσμοί. - 6. Νομιμότητα, τελειότητα και νόμιμος καταναγκασμός.
Β΄. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Αισθητική τελεολογία και επιστημολογία της ιστορίας. - 2. Έννομο αίτημα του Λόγου και νοητική κατοχή. - 3. Η κατηγορία της κοινότητας και η πρωταρχική κοινή κατοχή. -4. Η κτήση εξωτερικών αντικειμένων ως υποκειμενική συγκρότηση σχέσεων δικαίου. - 5. Η θεμελίωση της διαίρεσης του δικαίου. - 6. Μετάβαση από το ιδιωτικό στο δημόσιο δίκαιο.
Γ΄. Η ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Κρατικό πράττειν και διάκριση των εξουσιών. - 2. Αυθορμησία των πολιτών και θεμελίωση των πολιτικών θεσμών. - 3. Αντιπροσώπευση και πολιτικό σύστημα. - 4. Μορφές του κράτους και νομιμοποίηση του κρατικού πράττειν. - 5. Δημοσιότητα και μόρφωση στην αστική κοινωνία. - 6. Μετάβαση προς την ηθικότητα και ιδέα της ειρήνης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:58