Κριτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική: Τα μεταβαλλόμενα πεδία εξουσίας και γνώσης
Critical Theories in Education : Changing Terrains of Knowledge and Politics (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0601-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 15 εκ, 696 γρ, 434 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία απόπειρα διερεύνησης των μηχανισμών που χρησιμοποιεί η εξουσία για τη διαμόρφωση των συνειδήσεων μέσω της παρεχόμενης γνώσης από το εκπαιδευτικό σύστημα. Το κεντρικό ερώτημα που αναδύεται είναι το πώς ερμηνεύεται η αναντιστοιχία μεταξύ των διακηρυγμένων στόχων περί δημοκρατικού πολίτη και της ακολουθούμενης χειραγωγικής πρακτικής απανθρώπισης. Η μεταμοντέρνα κριτική παιδαγωγική ασχολείται και απαντά σε τέτοια ζητήματα πρακτικών εκπαιδευτικής πολιτικής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο μεταβαλλόμενος κοινωνικός χώρος της κριτικής έρευνας
Εξουσία και κριτική θεωρία: Μερικές γενικές σκέψεις
Είναι εφικτή η κριτική της εξουσίας στη μεταμοντέρνα σχέση γνώσης-εξουσίας;
Κριτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική
ΜΕΡΟΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
Νεωτερικότητα και εκσυγχρονισμός
Ο εκσυγχρονισμός ως επιχείρημα επιβολής αλλαγών
Από τον εκσυγχρονισμό της νεωτερικότητας στους εκσυγχρονισμούς στη μετανεωτερικότητα
Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης: εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 18ου αιώνα
Η μαζική εκπαίδευση στη μεταβατική περίοδο από τον 19ο στον 20ο αιώνα
Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση από το τέλος του 20ου αιώνα
Στόχοι του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού από τη νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότητα
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αλλαγές στο 'κριτικό' της κριτικής έρευνας
Η εξουσία και η μελέτη των διαλογικών πρακτικών
Περιφερειακή μελέτη: Η ατομικότητα μέσα σε διαλογικούς χώρους
Η εκπαιδευτική έρευνα
Η θεωρία ως προβληματοποίηση
Η αποκέντρωση και η πολιτική της γνώσης
Παιδαγωγικές πρακτικές και μεταμοντέρνα σκέψη
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ανάδυση της σύγχρονης ιστοριογραφίας: Προβληματισμοί και τάσεις της - Από τη Φιλοσοφία της συνείδησης στη γλωσσική στροφή
Η επίδραση της γλωσσικής στροφής στη σύγχρονη ιστοριογραφία
Προς μια ιστορική κοινωνιολογία της γνώσης στην εκπαίδευση
ΜΕΡΟΣ Β' ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ
Η νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: το αναλυτικό πρόγραμμα ως κοινωνικά προσδιορισμένη γνώση
Κριτικές παραδόσεις στην εκπαιδευτική γνώση
Θεωρητική βάση και ερευνητικό ενδιαφέρον της κριτικής παιδαγωγικής
Η διεύρυνση του ερευνητικού υποκειμένου με τη θέση παραλληλίας
Από τη Θέση Παραλληλίας στο μεταμοντέρνο
Κριτική της κριτικής του περιεχομένου της εκπαίδευσης
Μεταμοντέρνο αναλυτικό πρόγραμμα: από την ενότητα στη διαφορά
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ο MICHEL FOUCAULT ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Αλλαγές στο 'κριτικό' της κριτικής έρευνας
Η φιλοσοφική πρωτοκαθεδρία του υποκειμένου και η αποκέντρωσή του
Αποκεντρώνοντας το υποκείμενο στην κοινωνική θεωρία
Η 'γλωσσική στροφή' και η γνώση ως υλικό πρόβλημα
Η πνευματική εργασία ως πολιτική: Μια αναθεώρηση
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Αλλάζοντας το θέμα: Η ιστορία ως ζήτημα γνώσης του αναλυτικού προγράμματος
Τα μητρώα κοινωνικής διαχείρισης και ελευθερίας
Αλχημείες και αναλυτικό πρόγραμμα
Εκπαιδευτική γνώση και η προβληματική της διακυβέρνησης
ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θεσμοί, κοινωνικές επιστήμες και πολιτικά προγράμματα στη στροφή του 20ου αιώνα: Τα μητρώα ελευθερίας και κοινωνικής διαχείρισης σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία
Η κοινωνία και το άτομο ως αντικείμενα παρατήρησης και διοίκησης
Ελέγχοντας τον χρόνο σε σταθερούς χώρους
Η μοντέρνα πρόοδος ως κίνηση του πράττοντος στον χρόνο
Κυβερνώντας την ψυχή για να πλαστεί ο φορέας της αλλαγής: Ο μοντέρνος ειδικός στην υπηρεσία του δημοκρατικού ιδεώδους
Αναθεωρώντας το πρόβλημα του χώρου, του ιστορικού χρόνου και της αλλαγής [...]
ΜΕΡΟΣ Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ
Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ: Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ