Κριτήρια αξιολόγησης ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου Β΄ ενιαίου λυκείου
Γενικής παιδείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-406-761-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.03 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 297 γρ., 165 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει Κριτήρια Αξιολόγησης στο μάθημα της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου Β΄ Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας με τις απαντήσεις τους. Τα κριτήρια αυτά:
-Καλύπτουν την εξεταστέα ύλη
-Είναι προσαρμοσμένα στο πνεύμα των εξετάσεων
-Απευθύνονται αφενός στους μαθητές, με στόχο να τους βοηθήσουν στις επαναλήψεις τους πριν από τις προαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, και αφετέρου στους διδάσκοντες φιλολόγους, προσφέροντας τους τη δυνατότητα επιλογής κριτηρίων σύμφωνα με το πρότυπο των εξετάσεων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00