Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα
Η ελληνική κοινωνία 1880-1895
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-109-6
Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 1/1994
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.71 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 214 σελ.
Περιγραφή

Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα βρίσκεται σε έξαρση· προσμένει την ανάσταση του Ελληνισμού. Μια καινούρια δυναμική με μεσσιανική αντίληψη περί του «Λαού» αναπτύσσεται. Η Μεγάλη Ιδέα λειτουργεί ως σχολείο του λαϊκού ριζοσπαστισμού. Εθνικισμός, λαϊκισμός, αστισμός συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο ρεύμα που προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του κλίματος της εποχής. Εφόσον δεν έχουν επιλυθεί ούτε το εθνικό ούτε το ανορθωτικό, ο λαϊκός παράγοντας, προβάλλοντας τα δημοκρατικά και πατριωτικά αιτήματα, αναδεικνύεται στη σπουδαιότερη κινητήρια δύναμη της αστικοποιητικής διαδικασίας. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
2. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1885-1895 Η ΕΝΑΣ ΠΡΩΙΜΟΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ»
3. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1875-1878. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-10-17 10:20:03