Κοινωνιολογία του πολιτισμού
Βασικές οροθετήσεις και κατευθύνσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1392-8
Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 481 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η σειρά «Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρία και Πράξη», που διευθύνει ο καθηγητής Β. Φίλιας, εγκαινιάζεται από τις εκδόσεις Παπαζήση με τριπλό στόχο: Να δοθούν από κάθε κοινωνική επιστήμη επιλεγμένα κείμενα (Readers), που θα καλύπτουν με πληρότητα τη σχετική επιστημονική θεματική στη βάση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Να εκδοθούν στα ελληνικά βασικά επιστημονικά έργα από κάθε κλάδο των κοινωνικών επιστημών, που η έλλειψή τους δημιουργεί σοβαρά κενά και επιτρέπει μονομερείς και συμπληρωματικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Να κυκλοφορήσουν σοβαρές ερευνητικές εργασίες μονογραφικού χαρακτήρα, κυρίως νεότερων επιστημόνων, που παραμένουν άγνωστες ή (και) αντιμετωπίζουν τη συνομωσία της σιωπής, διότι δεν εντάσσονται σε κάποια κατεστημένη λογική και σε «από καθέδρας» καθιερωμένες απόψεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Ζητήματα θεωρίας και πράξης
Α Ενότητα: Η θεώρηση του πολιτισμού από τις κοινωνικές επιστήμες
Β Ενότητα: Βασικοί εννοιολογικοί άξονες
Γ Ενότητα: Τα τεμνόμενα πεδία θεωρίας και πράξης στην κοινωνική έρευνα
Δ Ενότητα: Η θεωρία της πράξης του Μπουρντιέ
Ε Ενότητα: Ο Ενρί Λεφέβρ και η κριτική της καθημερινής ζωής
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Προλεγόμενα στη μορφοποίηση της κοινωνιολογίας του πολιτισμού
Στ Ενότητα: Ιστορία και πολιτισμός
Ζ Ενότητα: Γενική θεώρηση της εμπλοκής του οικονομικού συντελεστή στον πολιτισμό
Η Ενότητα: Εισαγωγικά στη σχέση θρησκείας και πολιτισμού
Θ Ενότητα: Η θεσμική συνιστώσα του πολιτισμού
Βιβλιογραφία