Κοινωνιολογία
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Sociology. A Very Short Introduction (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-789-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 18 εκ., 82 γρ., 134 σελ.
Περιγραφή

Στηριζόμενη στις σχετικές μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις, την παρέκκλιση και το έγκλημα, τη γραφειοκρατία και τις αλλαγές στους θρησκευτικούς και πολιτικούς οργανισμούς, η παρούσα εργασία ιχνηλατεί την ένταση της σχέσης ανάμεσα στο ρόλο του ατόμου μέσα στην κοινωνία και στο ρόλο της κοινωνίας για τη διαμόρφωση του ατόμου. Παράλληλα αναδεικνύει την αξία της κοινωνιολογίας ως βασικού μέσου για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:26:57