Κοινωνική εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη
Ριζοσπαστική και κριτική θεωρία, πρακτική, παραδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-024-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 563 γρ, 286 σελ.
Περιγραφή

Σε αυτό το συλλογικό τόμο για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης της πολιτικής και ριζοσπαστικής πρακτικής μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας. Οι συγγραφείς κρίνουν, επαναξιολογούν και αποδομούν τα παραδοσιακά μοντέλα κοινωνικής εργασίας και τον τρόπο που αυτά εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Μέσα από μια σειρά ερευνητικών, θεωρητικών και εμπειρικών αναλύσεων αναζητούνται νέα μοντέλα θεωρίας και δράσης με έμφαση στην επανασύνδεση της κοινωνικής εργασίας με την κοινωνία και την απαίτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.


Περιεχόμενα:

Εισαγωγή: "Τρεις προκλήσεις και μια Ελπίδα", Βασίλης Ιωακειμίδης

Ενότητα Α: Κριτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς

- Βασίλης Ιωακειμίδης, " Η "σκοτεινή πλευρά" της κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα. Μια κριτική αποτίμηση της πρώιμης ιστορίας του επαγγέλματος (1945-1967).
- Michael Lavalette, "Διεθνής Κοινωνική Εργασία και νεοφιλελευθερισμός"
- Ελένη Παπαδάκη, "Η επαγγελματική ζωή των κοινωνικών λειτουργών στις κοινωνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Κρήτη. Υπερβολικές εργασιακές απαιτήσεις-περιορισμένη επαγγελματική ανάπτυξη, μικρή υποστήριξη. ".
- Γιώργος Μπιθυμήτρης, "Προστασία από την επισφάλεια, ή επισφάλεια στην προστασία;
Αποκέντρωση και εργασιακες σχέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εποχή της κρίσης".
- Chris Jones, "Η μετάλλαξη της κοινωνικής εργασίας. Το Βρετανικό μοντέλο".

Ενότητα Β: Από τη Θεωρία στην Πράξη της κριτικής και ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας

- Laura Penketh, "Ανάπτυξη Αντιρατσιστικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση Κοινωνικής Εργασίας. Μια κριτική διερεύνηση του Βρετανικού μοντέλου".
- Δήμητρα-Δώρα Τελώνη, "Κοινωνική δράση και κοινωνική εργασία στην κοινότητα με μετανάστες/πρόσφυγες: Η περίπτωση της Πάτρας ως ένα εναλλακτικό μοντέλο δράσης".
- Μαρία Πενταράκη, Ελέην Σιακαβέλλα, "Κάποιοι κριτικοί φεμινιστικοί προβληματισμοί περί πορνείας".
- Δήμητρα Γιάννου, "Ένα πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και έκφρασης φύλου".
- Στέφανος Σπανέας, "Η κοινωνική έρευνα ως μέθοδος προώθησης της ριζοσπαστικής κοινωνικής εργασίας: Έρευνα δράσης για ποιους;"

Ενότητα Γ: Αναπτύσσοντας κοινωνική εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη

- Δήμητρα Γιάννου, "Βιώνοντας και αναβιώνοντας την ηθική της κοινωνικής εργασίας: Η πρόκληση του ηθικού ακτιβισμού".
- Iain Ferguson, "`Μια άλλη κοινωνική εργασία είναι εφικτή!` Επανακτώντας την ριζοσπαστική παράδοση".
- Βασίλης Ιωακειμίδης, "Αντί επιλόγου, Κοινωνική εργασία για την Κοινωνική δικαιοσύνη".

Add: - Upd: 2016-11-15 12:16:40