Κοινωνική δομή και πολεοδομική οργάνωση στην Αθήνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-260-687-2
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1992
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.09 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 445 σελ.
Περιγραφή

(...) Το ζήτημα του κράτους πρόνοιας παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον: από τη μία πλευρά, υπάρχει η διεθνής κρίση του κράτους πρόνοιας και, ταυτόχρονα, η προοπτική ανάδυσης ενός νέου προτύπου για την κάλυψη των αναγκών κοινωνικής αναπαραγωγής, αναγκών που παραδοσιακά ικανοποιούσε το κράτος πρόνοιας. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι περισσότερες από τις επεξεργασίες που ακολουθούν έχουν στόχο ακριβώς την τεκμηρίωση, τόσο με εμπειρικά δεδομένα, όσο και με αναλύσεις, ορισμένων από τις ιδιαιτερότητες αυτές, με συγκεκριμένο πεδίο έρευνας τον αθηναϊκό χώρο. Δύο πολύ συνοπτικά κοινά συμπεράσματα των εν λόγω επεξεργασιών είναι τα εξής: α) Ο αθηναϊκός χώρος (και μπορεί να γίνει υπόθεση, γενικότερα, ο αστικός χώρος στην Ελλάδα) έχει σαφή προβλήματα λειτουργικότητας όσον αφορά τις συλλογικές εξυπηρετήσεις, προβλήματα με καίρια σημασία, αν ληφθεί υπόψη πως βασική παράμετρος της λειτουργικότητας της πόλης είναι ο εξοπλισμός της με μέσα συλλογικής κατανάλωσης. β) Η πολεοδομική οργάνωση του κοινωνικού εξοπλισμού χαρακτηρίζεται από ανισότητες, μεταξύ διαφόρων περιοχών της πόλης, που όμως, σε σχέση με τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, είναι αφ` ενός λιγότερο έντονες και αφ` ετέρου πιο ιδιότυπες, δηλαδή λιγότερο αναγώγιμες σε κλασικές αναλύσεις του φαινομένου. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Συμμετέχοντες
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συλλογική κατανάλωση: Σύγχρονες εξελίξεις και επιπτώσεις στον αστικό χώρο: Θωμάς Μαλούτας, Δημήτρης Οικονόμου
ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συλλογική κατανάλωση, κράτος, κοινωνική αναπαραγωγή: Ίων Σαγιάς, Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα: Θωμάς Μαλούτας
Δημόσια πολιτική, διοικητική οργάνωση και μέσα συλλογικής κατανάλωσης: Μια πρώτη προσέγγιση: Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
Κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις της ψήφου στην Αθήνα: Τάσεις εξέλιξης 1981-1990: Θωμάς Μαλούτας, Ηλίας Νικολακόπουλος, Μάρω Παντελίδου
ΜΕΡΟΣ Β: Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο κοινωνικός εξοπλισμός στον αθηναϊκό χώρο: Δημήτρης Οικονόμου
Η υποδομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Κοινωνικές και χωρικές ανισότητες: Παρασκευή Καμούτση
Υγεία: Χωρική κατανομή βασικών στοιχείων κοινωνικού εξοπλισμού: Καλλισθένη Αβδελιδη
Η χωρική κατανομή της κοινωνικής πρόνοιας: Κώστας Γκόρτσος
Δίκτυα μεταφορών και γεωγραφική κατανομή των μετακινήσεων στον αθηναϊκό χώρο: Γιάννης Πολύζος, Ίων Σαγιάς, Φωτεινή Τούντρα
Πολιτιστικές δραστηριότητες και ελεύθερος χρόνος: Κοινωνικές και γεωγραφικές διαστάσεις: Αλέξης Δέφνερ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Add: - Upd: 2022-10-19 10:11:10