Κοινωνική ασφάλιση
Η διαρκής κρίση και οι προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6645-51-8
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
116 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00