Κοινωνική ασφάλιση
Η διαρκής κρίση και οι προοπτικές
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-260-270-6
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1990
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 116 σελ.
Περιγραφή

Η μέθοδος εργασίας αυτής της μελέτης (στη βάση των σχέσεων της κοινωνικής και της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης) επικεντρώνεται στην αναζήτηση των βαθύτερων αιτίων της κοινωνικο-ασφαλιστικής κρίσης στην Ελλάδα και στον προσδιορισμό του χαρακτήρα της. Η αναλυτική προσέγγιση ως μεθοδολογικό υπόβαθρο της διαλεκτικής διερεύνησης των σχέσεων της κοινωνικής ασφάλισης και της διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου, απαντά στο κεντρικό ερώτημα: αν η σημερινή κρίση της κοινωνικής ασφάλισης είναι αποτέλεσμα του διαμορφούμενου στοιχειώδους επιπέδου των παροχών ή οφείλεται στον ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης ως συμπληρωματικής πηγής χρηματοδότησης στη διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου; (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
4. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00