Κοινωνία χωρίς σχολεία
Deschooling society (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
Νεφέλη, Αθήνα, 10/1976
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.18 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 163 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:20:59