Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος
Οι διαστάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινοτική έννομη τάξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-868-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Ελληνική, Νέα
€ 23.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 431 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι. Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ
1. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
2. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
3. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ
1. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ
2. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ