Κοινοτικό αστικό δίκαιο Ι
Επιπτώσεις κοινοτικών οδηγιών στο δίκαιο του ΑΚ: Με παράρτημα νομοθετικών κειμένων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-363-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 384 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-12-04 06:07:33