Κοινοτική εργασία και τοπικές κοινωνίες
Ανάπτυξη, συλλογική δράση, πολυπολιτισμικότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-348-225-3
Πλέθρον, Αθήνα, 10/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 370 γρ., 298 σελ.
Περιγραφή

Παρά την πολυσημία και την ασάφεια που χαρακτηρίζει το εννοιολογικό της περιεχόμενο, η κοινότητα ως μια σύγχρονη ουτοπία μιας ρευστής και κατακερματισμένης κοινωνίας εκφράζει την ακατάσβεστη επιθυμία του υποκειμένου να ανήκει κάπου, και το πάθος του σύγχρονου ανθρώπου να λάβει μέρος στο κοινωνικό παιχνίδι των πανταχού παρόντων συλλογικών διαχωρισμών και διακρίσεων. Η κοινότητα υπόσχεται ένα καταφύγιο ασφάλειας και αλληλεγγύης σε έναν κατακερματισμένο κόσμο που δεν παρέχει επαρκείς ελπίδες και προσδοκίες για το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση για τις πρακτικές κοινοτικής παρέμβασης διατρέχουν μια σειρά από πεδία εφαρμογών των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η κοινοτική εργασία, η κοινοτική ψυχιατρική, η κοινοτική ψυχική υγεία, η κοινοτική ανάπτυξη, ο κοινοτικός σχεδιασμός και η κοινοτική τέχνη, στα οποία η κοινότητα γίνεται το εφαλτήριο νέων πειραματισμών και εφαρμογών που επιχειρούν να απαντήσουν σε προβλήματα που γεννά η κοινωνία του ύστερου καπιταλισμού μέσα από ένα συλλογικό κοινοτικό πνεύμα. Πρόκειται για την αναβίωση, σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, μιας μακράς παράδοσης κοινοτικού ακτιβισμού που υπόσχεται ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων με συμμετοχική δημοκρατία και αυτονομία. Στην παρούσα έκδοση ενσωματώθηκε στο αρχικό κείμενο ένα μέρος των συζητήσεων σχετικά τη σταδιακή απώλεια της συλλογικής ταυτότητας. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου έχει προστεθεί η ενότητα `Η ρευστή κοινότητα στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας`, η οποία συμπυκνώνει προβληματισμούς της τελευταίας δεκαετίας για τις εύθραυστες κοινότητες της σύγχρονης κοινωνίας. Επιπλέον, στο Επίμετρο του βιβλίου παρουσιάζεται η κριτική του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης και η στροφή στο κίνημα της απο-ανάπτυξης και της επανατοπικοποίησης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Θ. Καλλινικάκη: Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι ρίζες και η εξέλιξη της κοινοτικής εργασίας
Προγράμματα κοινοτικής ανάπτυξης τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες στην Ελλάδα
Σύγχρονες μορφές κοινοτικής εργασίας
Η ιστορική κοινότητα στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των κοινοτικών μελετών
Η σύγχρονη έννοια της κοινότητας
Από την κοινότητα στο τοπικό
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βασικές αρχές και κατευθύνσεις
Αξίες, ρόλοι και δεξιότητες
Η κοινότητα ως κοινωνικό σύστημα: Το συγκρουσιακό και το συναινετικό πρότυπο
Η προσέγγιση των κοινοτικών δικτύων
Η συμβολική κοινότητα
Η ρευστή (liquid) κοινότητα της ύστερης νεωτερικότητας
Ο κοινοτισμός
Μειονότητες, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική ενσωμάτωση
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη
Κοινωνική αλλαγή
Ενδυνάμωση και κριτική συνειδητοποίηση
Συμμετοχή των πολιτών και επικοινωνία
Πράξις και συλλογική δράση
Κοινοτική δράση
4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Κοινότητες μεταναστών και μειονότητες
Θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων
Κοινότητες δρόμου
Κοινοτική φροντίδα στον τοπικό χώρο
5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Κοινοτική μελέτη και διαστάσεις του τοπικού χώρου
Έρευνα δράσης και μελέτη της τοπικής κοινωνίας
Ζητήματα μεθόδου στην επικοινωνιακή πρακτική
Εκτίμηση αναγκών και τυπολογίες προσεγγίσεων
Σχεδιασμός κοινοτικών παρεμβάσεων και αναπτυξιακού προγράμματος Αξιολόγηση παρεμβάσεων
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η απο-ανάπτυξη ως απάντηση στη σύγχρονη κρίση
Απο-ανάπτυξη και επανατοπικοποίηση της οικονομίας: η στροφή στην κοινότητα Σημειώσεις
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-08 11:00:38