Κοινοτικές στρατηγικές για το περιβάλλον
Θεμελιώδη κοινοτικά κείμενα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1083-5
Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 14 εκ, 373 σελ.
- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
- ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ
- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ