Κλάσματα με την πράσινη πρίζα
Fraction Flash Card Games
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-9963-9537-3-8
Πράσινη πρίζα, Λεμεσός, 10/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλο εμπόρευμα, Επιτραπέζιο
375 γρ
Περιγραφή

Παιχνίδι με 106 έγχρωμες καρτέλες διπλής όψεως και ειδικό μαρκαδόρο, μέσα σε σκληρό κουτί με μαγνητικό κλείσιμο/άνοιγμα. Τα παιδιά γράφουν τις απαντήσεις και ελέγχουν στο πίσω μέρος αν η απάντησή τους είναι σωστή. Συμπληρώνουν τα κενά και χρωματίζουν τα κλάσματα.

Έννοια "μισό" και "ολόκληρο", κλασματικές μονάδες, πολλαπλασιασμός κλάσματος με ακέραιο, ισοδύναμα κλάσματα, σύγκριση κλασμάτων, πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Παιχνίδι που κεντρίζει τη μνήμη των παιδιών και βοηθά στην κατανόηση / οπτική αντίληψη των κλασμάτων. Ιδιαίτερα βοηθητικό για παιδιά με δυσλεξία / ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.


Includes: 106 colored double sided flash cards, a whiteboard marker, directions.
Write on the flash cards with the whiteboard marker, check the answer on the back of each flashcard, erase the answer and play again.
- Meaning of "half" and "whole"
- Unit fractions
- Multiplying a fraction by an integer
- Equivalent fractions
- Comparing fractions
- Adding and subtracting fractions with common denominators
The game can also be used by children with learning difficulties / dyslexia. Multisensory method is used.
The game has been approved by the Cyprus Ministry of Education (file number 7.22.21/14)