Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-362-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.59 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 722 γρ., 424 σελ.
Περιγραφή

Ο στόχος των συγγραφέων του Βιβλίου τούτου ήταν να συνθέσουν έναν Οδηγό Ανάγνωσης, έναν σύντροφο πορείας για την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο ανθολόγιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου.
Η ανάγνωση της λογοτεχνίας είναι από μόνη της απολαυστική. Όλοι όσοι διαβάζουν ένα λογοτεχνικό κείμενο προσλαμβάνουν, αν μη τι άλλο, άμεσα την ευχαρίστηση από τη μορφή του. Στη σχολική ζωή όμως, καθώς αποτελεί μάθημα του αναλυτικού προγράμματος, η πρόθεση της διδασκαλίας της ξεπερνά κατά πολύ την παροχή μιας ευχάριστης ενασχόλησης στους μαθητές. Ασχολούμενοι με τη λογοτεχνία ως μάθημα οι τελευταίοι θα πρέπει, πέρα από την ευχαρίστηση, να αντλήσουν από το κείμενο και γνώση:
- Να διακρίνουν τους τρόπους με τους οποίους συντίθεται ο λόγος της τέχνης
- Να παρατηρήσουν τις διαφορετικές πραγματώσεις, σε διαφορετικές εποχές, του λογοτεχνικού έργου
- Να αποκτήσουν συστηματικά αισθητικές εμπειρίες
- Να προβληματιστούν, μέσα από τα έργα της τέχνης, για τα θέματα και τις συνθήκες ζωής στις οποίες αυτές αναφέρονται, για τις κοινωνίες που τα γέννησαν. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-07-25 11:22:40