Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
Σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ 2000: Θεωρία, πίνακες, εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7530-31-8
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 634 γρ., 320 σελ.
Περιγραφή

Για να μπορέσει ένας σπουδαστής να σχεδιάσει απλές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα χρειάζεται να κατανοήσει με απλό και συνοπτικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της θεωρίας, να έχει στη διάθεσή του τους πίνακες και τα βοηθήματα τού κανονισμού και να μελετήσει αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογών της μεθοδολογίας διαστασιολόγησης των δομικών στοιχείων. Στόχος του βιβλίου είναι η κάλυψη της ανάγκης αυτής.
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ 2000, περιλαμβάνει την ύλη του μαθήματος "Κατασκευές Σκυροδέματος" και απευθύνεται στους σπουδαστές των ΤΕΙ που διδάσκονται το αντίστοιχο μάθημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εισαγαγωγικό εγχειρίδιο από τους φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και από τους Πολιτικούς Μηχανικούς για την εξοικείωσή τους με την εφαρμογή του νέου κανονισμού στην πράξη.
[...]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00