Κακό μάτι
Η κοινωνική κατασκευή της οπτικής επικοινωνίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-344-508-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 466 σελ.
Περιγραφή

Η εργασία αυτή επιχειρεί να ερευνήσει το πολιτισμικό νόημα ενός συστήματος σχέσεων, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την πίστη στο μάτιασμα και την πρακτική του ξεματιάσματος· το ερμηνεύει ως ένα τοπικό σύστημα οπτικής διαντίδρασης, ένα συμβολικό ιδίωμα κατασκευής της προσωπικής ταυτότητας στο Νέο Κάστρο, μιαν αγροτική κοινότητα της Ανατολικής Μακεδονίας. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι Καστριώτες αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό εαυτό ως ταυτόσημο με το φυσικό σώμα. Η προσβολή του σώματος από το μάτιασμα σημαίνει τη φθορά της ικανότητας και της δυνατότητας ενός προσώπου να έχει κοινωνικές σχέσεις και να συμμετέχει στη συλλογική δραστηριότητα. [. . .] Ο στόχος είναι να δειχθεί πώς μία πολιτισμική μορφή οπτικής αντίληψης, δηλαδή το μάτιασμα, μετασχηματίζεται σ’ έναν σημαίνοντα κώδικα επικοινωνίας. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
III. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Η όραση, το βλέμμα, το μάτι, το μάτιασμα
1. Ανθρωπολογικές αφετηρίες
2. Ελληνορωμαϊκός κόσμος
3. Χριστιανική, Ιουδαϊκή και Ισλαμική παράδοση
IV. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Η εθνογραφία ως επάλληλη ανάγνωση
1. Πολιτισμική αλληλεπίδραση στον Μεσογειακό χώρο
2. Η εθνογραφική έρευνα για το κακό μάτι στην Ελλάδα
3. Ανθρωπολογία οίκοι - ένα τοπικό παράδειγμα
V. Ο ΤΟΠΟΣ
Η κοινότητα
1. Χώρος, ασχολίες, σχέσεις
2. Κοινωνικότητα και ταυτότητα
3. Η στρατηγική του βλέμματος
VI. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Καθημερινή ζωή
1. Παράδοση, μνήμη και συλλογική ταυτότητα
2. Παρελθόν και παρόν: συντήρηση και αλλαγή
3. Η σύγχρονη ζωή: φαινόμενα και πραγματικότητα
VII. ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ατομικότητα και συλλογικότητα
1. Η κοινωνική κατασκευή της προσωπικής ταυτότητας
2. Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του προσώπου
3. Πρόσωπο και κοινότητα
VIII. Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τα μάτια του κόσμου
1. Οπτική συναλλαγή: να είσαι σημαίνει να φαίνεσαι
2. Οι Χαζοί και οι Ωραίοι
3. Άντρες/γυναίκες: σφαίρες αλληλοδιείσδυσης
IX. Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ
Προβλήματα, λύσεις, αμφισημίες
1. Ξε/μάτιασμα: ένα δίκτυο σχέσεων
2. Η γλώσσα του σώματος
3. Η τελετουργική θεραπεία ως κοινωνικός επαναπροσδιορισμός
X. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕ/ΜΑΤΙΑΣΜΑΤΟΣ
Επιβίωση ή μετασχηματισμός;
1. Μια απόπειρα μετάφρασης
2. Από το κρύπτεσθαι στο φαίνεσθαι
3. Το ξε/μάτιασμα ως δείκτης πολιτισμικής αλλαγής
XI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εικόνες, χάρτες, ντοκουμέντα
XII. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-06-22 10:06:34