Και επί γης ειρήνη...
Όραμα και αίτημα για τους λαούς και τις χριστιανικές εκκλησίες - ορθόδοξη συμβολή
And on Earth Peace...
Vision and Demand for Societies and Churches Today - An Orthodox Contribution
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-518-381-3
Ίνδικτος, Αθήνα, 11/2010
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 23 εκ., 360 γρ., 182 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00