Ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου 565-1815 Β΄ ενιαίου λυκείου
Γενικής παιδείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-393-787-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 548 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, ανά κεφάλαιο, περιλαμβάνει:
- Αποτύπωση της δομής κάθε επιμέρους ενότητας, με διάγραμμα που περιλαμβάνει τους βασικούς θεματικούς άξονες.
- Περιληπτική απόδοση των βασικών σημείων του περιεχομένου.
- Συμπλήρωση του περιεχομένου, μέσα από επεξηγήσεις και προεκτάσεις, ώστε να εξομαλύνονται οι δυσκολίες εννοιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα.
- Συστηματική ανάλυση και σχολιασμός των γραπτών πηγών που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο.
- Λεπτομερής σχολιασμός των εικόνων.
- Προσθήκη σχετικών προς το περιεχόμενο κάθε ενότητας γραπτών πηγών
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00