Ιστορία του μεσαιωνικού και νεότερου κόσμου Β΄ ενιαίου λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-406-568-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 780 γρ., 430 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, ανά κεφάλαιο, περιλαμβάνει:

- Αποτύπωση της δομής κάθε επιμέρους ενότητας, με διάγραμμα που περιλαμβάνει τους βασικούς θεματικούς άξονες
- Περιληπτική απόδοση των βασικών σημείων του περιεχομένου
- Συμπλήρωση του περιεχομένου, μέσα από επεξηγήσεις και προεκτάσεις, ώστε να εξομαλύνονται οι δυσκολίες εννοιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα
- Συστηματική ανάλυση και σχολιασμός των γραπτών πηγών που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο
- Λεπτομερή σχολιασμό των εικόνων
- Προσθήκη σχετικών προς το περιεχόμενο κάθε ενότητας γραπτών πηγών
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00