Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α΄ ενιαίου λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-097-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 718 γρ., 419 σελ.
Περιγραφή

Το βοήθημα "Ιστορία του αρχαίου κόσμου" απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Λυκείου και στους φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης αλλά και σε ό,τι αφορά τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου. Ελπίζουμε ότι η μελέτη του μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Α΄ τάξη του Λυκείου. [...] (από το εισαγωγικό σημείωμα των συγγραφέων)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00