Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από 1453 ως το 1961
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-6705-05-2
Συλλογή, Αθήνα, 2/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
17 x 24 εκ., 862 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Ή δίτομη `Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας` του Κορδάτου ανήκει στα ωριμότερα και πιο ολοκληρωμένα έργα του. Έχει το χάρισμα όλων του των κειμένων: φωτεινή σκέψη, άνετο γράψιμο, θάρρος της γνώμης. Το καινούριο πού προ-σφέρει στη φιλολογία μας αυτό το έργο είναι ή μέθοδος του να σχετίζει τα πνευματικά επιφαινόμενα με τα κοινωνικοιστορικά τους αίτια, πού προσδιορίζουνε, σε τελευταία ανάλυση, την πορεία, την ποιότητα και τη δυναμικότητα του κόσμου των ιδεών. Είναι πολύ φυσικό να προκαλέσει τούτ` ή `Ιστορία`, όπως κι όλα τ` άλλα έργα του Δασκάλου, πολλές συζητήσεις. Και πρέπει. Τούτο θα ήταν ή καλύτερη δικαίωση του έργου. Αθήνα, Δεκέμβρης 1961,ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πολιτικά Στιχουργήματα στους Δυο Πρώτους Αιώνες της Τουρκοκρατίας .
Ή Κυπριακή και Ροδιακή Λογοτεχνία
Ή Παλιά Κρητική Λογοτεχνία
Τα Ελληνικά Γράμματα στους Ύστερα από την Άλωση Χρόνους
Μεταβατική Περίοδος - Πνευματικές Αναζητήσεις και
Εξωτερικοί Προσανατολισμοί
Τα Δημοτικά Τραγούδια
Ή Εθνική Αφύπνιση και ό Ρήγας Βελεστινλής
Ή Πάλη των 'Ιδεών
Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στα Προεπαναστατικά Χρόνια
Το Γλωσσικό Ζήτημα στην Πριν του Εικοσιένα Περίοδο
Το Νεοελληνικό Θέατρο στα Τελευταία Προεπαναστατικά Χρόνια
Ό Αγώνας
Ανδρέας Κάλβος (1792-1867
Ό Διονύσιος Σολωμός - Το Έργο του και ή Κριτική
Οι Φαναριώτες Λογοτέχνες και ό Ρομαντισμός
Ή Αθηναϊκή Σχολή
Ή Έφτανησιακή Σχολή
ΟΙ Πρώτοι Πεζογράφοι
Οι Ποιητικοί Διαγωνισμοί και η Κριτική
'Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Το Γλωσσικό Ζήτημα και η Νέα Εξόρμηση του Δημοτικισμού
Τα Πρωτοπαλίκαρα του Ψυχάρη
Το Νεοελληνικό Θέατρο στα Μετεπαναστατικά Χρόνια
Ή Επίδραση του Εργατικού Κινήματος στην Ποίηση
Στροφή της Πεζογραφίας στην Ηθογραφία
Ή Δημοτικιστική Κίνηση και οι Πνευματικές Ζυμώσεις
στις Αρχές του Αιώνα μας
Ό Κωστής Παλαμάς και ή Κριτική του Έργου του
Οι Σύγχρονοι του Παλαμά Ρουμελιώτες Λογοτέχνες
Οι Τελευταίοι Έφτανήσιοι Λογοτέχνες
Νέες Ζυμώσεις και Τάσεις στην Αθηναϊκή Σχολή
Ή Πεζογραφία γύρω στα Πρώτα Είκοσι Χρόνια του Αιώνα μας
Οι Νουμαδικοί
Σικελιανός - Καζαντζάκης - Βάρναλης
Τα Ελληνικά Γράμματα στις Παροικίες του Απόδημου Ελληνισμού
Το Νέο Θέατρο
Ή Ποίηση γύρω στα Χρόνια 1920-1940
Ή 'Μοντέρνα Ποίηση' και ή Κριτική
Οι Νέοι Πεζογράφοι (1920-1940)
Οι Ελληνίδες στη Λογοτεχνία
Τα Θούρια της Εθνικής Αντίστασης
Ή Πεζογραφία της Κατοχής
Ιδεολογικοί Προσανατολισμοί της Μεταπολεμικής
Ελληνικής Λογοτεχνίας
Ή Αντιστασιακή και Αντιπολεμική Πεζογραφία
Ή Αντιστασιακή και Αντιπολεμική Ποίηση
Ή Μεταπολεμική Πεζογραφία
Ή Μεταπολεμική Ποίηση
Σατιρικοί και Ευθυμογράφοι
Το Χρονογράφημα
Οι Σύγχρονοι Νεοελληνιστές
Οι Σύγχρονοι Κριτικοί και Αισθητικοί
Βασική Βιβλιογραφία
Ξένη Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14