Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη
Από τους προϊστορικούς μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-86752-4-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
21 x 29 εκ., 1,432 γρ., 247 σελ.
τ. 1 από 4

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:54