Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-442-329-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 26 εκ., 754 γρ., 326 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο "Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού, Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια" απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο δημοτικό σχολείο. Στόχος του είναι να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος και να κατανοήσουν βαθύτερα το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου.
Το νέο σχολικό βιβλίο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη μεθοδολογικής προσέγγισης. Το βιβλίο μας επιχειρεί να διευκολύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές· ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την περιληπτική παρουσίαση των γεγονότων αλλά και από την απαιτητική διαδικασία επεξεργασίας των ιστορικών πηγών. Έτσι, η δομή των ενοτήτων του στηρίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου, ωστόσο υπάρχουν αρκετά επιπλέον στοιχεία, που λειτουργούν επικουρικά στη διαδικασία κατανόησης και διευκολύνουν το έργο μαθητών και εκπαιδευτικών.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 10:00:23