Ιστορία πεσμασκιάλλη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-374-063-6
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
20 x 28 εκ., 43 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-04-01 12:28:07